Doradztwo techniczne:
tel. kom:  510 410 288

Biuro / zamówienia:

tel.: 71 722 02 29
tel.: 75 612 66 14
tel. kom: 510 410 288
tel. kom: 692 270 569

Godziny pracy:
pon-piątek biuro 8.00-16.00
sobota, niedziela - wolne

Regulamin sklepu

Informacje ogólne


Niniejszy system sprzedaży, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa, (art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego) do momentu potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy. System sprzedaży skierowany jest do wszystkich klientów (również indywidualnych) na terenie Polski. Wszystkie ceny, zdjęcia i opisy  na stronie, podane są w celach informacyjnych i należy je traktować jako zaproszenie do składania zamówień.

Stronami transakcji są: KLIENT (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i SPRZEDAJĄCY (Sklep Metalowo-Narzędziowy "Mechaniczna Śliwka" Łukasz Łuczańsk). Sklep internetowy elektromaszyny.pl, działający pod adresem http://www.elektromaszyny.pl prowadzony jest przez Sklep Metalowo Narzędziowy "MECHANICZNA ŚLIWKA" Łukasz Łuczański Śliwice ul. Wrocławska 33, 55-093 Kiełczów, NIP 911-163-91-70, REGON 931202970, tel. 717220229, e-mail: biuro@elektromaszyny.pl. Wpis do ewidencji Działaności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Długołęka pod numerem 2423/2000.

Kontakt ze sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@elektromaszyny.pl; telefonicznie: 717220229; pisemnie na adres: MECHANICZNA ŚLIWKA ul. Wrocławska 33, 55-093 Śliwice.

Każda osoba może dowolnie przeglądać informacje zawarte w sklepie.


Ochrona danych osobowych


Klient dokonujący zakupów zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe, są one potrzebne do procesu realizacji zamówienia.

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep Metalowo Narzędziowy " Mechaniczna Śliwka" Łukasz Łuczański, Śliwice ul. Wrocławska 33, 55-093 Kiełczów, Nip 911-163-91-70

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz wykonywania wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Sklep Metalowo Narzędziowy " Mechaniczna Śliwka" Łukasz Łuczański oraz podmioty współpracujące w związku ze świadczonymi przez nas usługami, w szczególności podwykonawcy (firmy kurierskie, biura rachunkowe), instytucje finansowe oraz       upoważnione organy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy. Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, telefonu, adresu e-mail.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie bedą przetwarzane w celach marketingowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Kkonsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług.

 

Oferta sklepu


Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach  były rzetelne i aktualne.

Oferowane towary są najwyższej jakości i pochodzą ze znanych (udokumentowanych) firmie źródeł.

Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym produktem. Służą do tego opisy i zdjęcia umieszczone w kategoriach produktów. Jeżeli opisy zawierają zbyt mało informacji lub Klient ma jakieś pytania dotyczące zakupów, prosimy o kontakt telefoniczny 717220229 lub e-mail biuro@elektromaszyny.pl lub w inny sposób podany na stronie.

Zawarta w sklepie oferta nie jest równoznaczna z faktycznym stanem magazynowym. Jeżeli wybieramy dany produkt prosimy o wcześniejszy kontakt abyśmy mogli ustalić czy dany asortyment jest w magazynie.


Realizacja zamówień


Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest potwierdzone zamówienie przez pracownika naszej firmy.

Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę oraz na e-mail: sklep@elektromaszyny.pl, 7 dni w tygodniu.

Jeśli w koszyku znajdują się już wszystkie towary, jakie Klient ma zamiar kupić, to, aby złożyć zamówienie należy wcisnąć ikonę koszyka. Intuicyjny mechanizm sklepu przeprowadzi Klienta przez wszystkie fazy, począwszy od wyboru ilości towaru, formy dostawy, sposobu płatności, na wysłaniu zamówienia kończąc.

Zamówienia potwierdzane są pocztą elektroniczną (lub telefonicznie).

W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia, złożone zamówienie zostanie anulowane.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

Zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszeń.

W każdym przypadku klient zostanie poinformowany o czasie realizacji zamówienia, oraz kosztach transportu.

Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta pomimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia go, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny.


Warunki płatności


Przedpłata na konto Sprzedającego. Nr konta firmowego prześlemy w e-mailu potwierdzającym dokonanie zakupów. Na druku wpłaty/polecenia przelewu, w polu "tytułem" należy podać nr zamówienia.

Wysyłka za pobraniem (Klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki).

Żądanie wystawienia faktury VAT na zakupiony towar, jest równoznaczne z upoważnieniem  do jej wystawienia bez podpisu odbiorcy.


Sposób dostawy


Sprzedający dostarcza przesyłki na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane najszybciej jak to jest możliwe.


Ceny i Koszty


Podane ceny towarów  wyrażone są  w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia i pobrania, które pokrywa Klient.

Koszt dostarczenia przesyłek podany jest w zakładce DOSTAWA.

W przypadku zakupów łączonych (kilka produktów) klient zostanie poinformowany o kosztach transportu.


Reklamacje


Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Klienta w idealnym stanie.

W trakcie odbioru klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie.

W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśma jest zerwana prosimy o żądanie komisyjnego otwarcia na poczcie (listonosz nie jest do tego uprawniony) i sporządzenie protokołu szkody, a gdy towar dostarcza firma kurierska prosimy o sprawdzenie przesyłki w momencie dostawy i obecności kuriera. Jeśli towar nosi znamiona uszkodzeń logistycznych (wgniecenia, obicia, złamania lub inne) wraz z kurierem należy spisać protokół szkody, który posiada przy sobie kurier oraz o jak najszybszy kontakt z nami w celu wyjaśnienia sprawy

Wszystkie przesyłki nadane kurierem są ubezpieczone, przesyłki nadane Pocztą Polską nie są ubezpieczone.

Towary sprzedawane przez nasz sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy elektromaszyny.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru na podstawie karty gwarancyjnej, na której szczegółowo opisane są warunki gwarancji, oraz podane są adresy i telefony punktów serwisowych. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu.

1. Klient może skorzystać  z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a sklep internetowy elektromaszyny.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sklepu internetowego elektromaszyny.pl.

2. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Jeśli w przypadku sprzedaży konsumenckiej zostanie stwierdzona wada towaru, Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje pod adresem e-mail: biuro@elektromaszyny.pl, lub w formie pisemnej na adres: Reklamacje "MECHANICZNA ŚLIWKA" ul. Wrocławska 33, 55-093 Śliwice .

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i późniejszymi zmianami. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą dokonującym zakupów nie związanych bezpośrednio ze swoją działalnością może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Odstąpienie "MECHANICZNA ŚLIWKA"  ul. Wrocławska 33, 55-093 Śliwice lub na e-mail: biuro@elektromaszyny.pl, oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

Wzór oświadczenia:

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Nr faktury lub paragonu [nr], data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

   Prosimy, aby Klient przed wysyłką towaru powiadomił firmę (sprzedawcę) o fakcie nadawania przesyłki.
   Zgłaszając fakt zwrotu towaru, prosimy o umieszczenie w widoczny sposób napisu zwrot / odstąpienie od umowy na przesyłce.

   Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

   Klient ponosi  koszty zwrotu towaru do Sklepu w związku z odstąpieniem od umowy.

 

   MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR.

   Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.    Informacje o sposobie dostępu do  w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

 

Postanowienia końcowe

 

Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, uprzejmie prosimy o zgłaszanie nam tych faktów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności, ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane właściwemu Sądowi.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

Wszelkie zamieszczone w e-sklepie www.elektromaszyny.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Opisy, ceny oraz zdjęcia produktów w e-sklepie mają charakter informacyjny.